06- 14 67 90 13 info@automeereboer.nl

DW over APK – herkeuring APK – afkeur APK:

De APK-keuring is een jaarlijkse keuring die wettelijk verplicht is voor alle personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. De APK is een momentopname van de technische staat waarin het voertuig op de dag van de keuring verkeerd. Lichte voertuigen die rijden op benzine of elektrische aangedreven worden moeten vanaf vier jaar na toelating op de weg elk jaar APK gekeurd worden. Vervolgens na twee jaar en uiteindelijk elk daaropvolgend jaar. Als de auto op diesel of LPG rijd, moet de auto vanwege de verkeersveiligheid en het milieu drie jaar na toelating APK gekeurd worden. Gevolgd door elk daaropvolgend jaar. Lichte voertuigen zijn personen auto’s of bedrijfsauto’s die beladen niet zwaarder mogen zijn dan 3500 kg. Een uitzondering is er voor taxi’s en ambulances. Deze moeten na een jaar gekeurd worden.

Wanneer moet de auto APK gekeurd zijn?

U mag de auto al twee maanden voor de keuringsdatum laten keuren, waarbij na goedkeuring de oorspronkelijke datum met 12 maanden wordt verlengd. Als u de auto nog voor de twee maanden van de vastgestelde datum laat keuren krijgt de auto een nieuwe APK verval datum. Of de auto op tijd is goedgekeurd controleert de RDW aan de hand van het keuringsregister. Wanneer de auto niet of te laat APK gekeurd is, riskeert u een boete.

Het APK keuringsrapport:

Na de APK -keuring ontvangt u een keuringsrapport waarop de uitkomst van de APK is vastgelegd. Op dit rapport worden de eventuele reparatie en afkeurpunten aangegeven. Daarnaast kan de keurmeester ook adviespunten noteren. Adviespunten zijn door de keurmeester geconstateerde afwijkingen die niet direct tot afkeuring van het voertuig leiden maar wel binnen afzienbare tijd moeten worden hersteld. Let er op dat u altijd een keuringsrapport ontvangt.

Wie controleert of de APK – keuring goed wordt uitgevoerd?

De RDW controleert met steekproeven of de APK keuring goed wordt uitgevoerd. Ten minste 3% van alle gekeurde voertuigen wordt aangewezen voor een steekproef. Per jaar controleert de RDW met deze steekproeven circa 200.000 voertuigen. Deze steekproef kan zowel bij goedkeuring als afkeuring van het voertuig plaats vinden. Elk voertuig dat voor een steekproef aangewezen wordt, moet na het afmelden van de keuring maximaal anderhalf uur, plus de tijd die voor het uitvoeren van de steekproef nodig is, beschikbaar blijven op de plaats van de keuring. Medewerking aan een steekproef is verplicht. Als u het voertuig voortijdig meeneemt, ontvangt u geen keuringsrapport en wordt een eventuele goedkeuring ingetrokken.